نحوه پذیرش
۱-تکمیل درخواست فرم تعميرات از طریق لینک زیر
۲-پس از دریافت نوبت و پس از بررسی تعمیرگاه با توجه به خدمت درخواستی تعیین تاریخ را تعمیرگاه به مشتری اعلام خواهد نمود
مشتری طبق تاریخ مشخص به تعمیرگاه مراجعه نموده و پس از مشاوره با کارشناس فنی و توضیحات لازم پذیرش اصلی انجام می‌شود و پذیرش ازطریق پیامک با مشخصات خودرو و کیلومتر مراجعه به همراه مشتری ارسال خواهد شد
۳-پس از تکمیل پذیرش خودرو به تعمیرگاه منتقل و تعمیرکار طبق دستور کارشناس فنی تعميرات خودرو را آغاز می‌نماید
۴-درصورت نیاز به قطعات تعمیرکار موضوع را با کارشناس فنی مطرح نموده و پس از بررسی دقیق کارشناس درصورت تایید درخواست قطعات را به فروشگاه مکانیک یار فرستاده و فروشگاه موظف است مرغوب ترین کالا را با قیمت روز بازار در اختیار تعمیرکار قرار دهد
تعمیرکار پس از نصب صحیح مجدد کارشناس را جهت بررسی نحوه تعمیر در جریان قرار خواهد گذاشت تا کيفيت نصب توسط کارشناس نیز تایید شود.
۵-پس از پایان تعميرات خودرو جهت بررسی و تست و آزمایش در اختیار کارشناس فنی قرار می‌گیرد تا آزمایش های لازم‌ بر روی قسمت تعمیر شده صورت بگیرد
۶-پس از تایید نهایی کارشناس فنی و تأیید پایان تعميرات صورتحساب به بخش حسابداری ارجاع داده خواهد شد.
لازم به ذكر است با توجه به معایب احتمالی درحین تعميرات زمان پایان تعميرات را کارشناس فنی تایید می‌نماید و ملاک پایان تعمیر تاییدیه کارشناس فنی میباشد
۷-پس از انجام مراحل مالی مبلغ صورتحساب به همراه اعلام پایان تعميرات از طریق پیامک خطوط مکانیک یاربه مالک اعلام خواهدشد و مالک می‌تواند در ساعات کاری به واحد حسابداری مراجعه و خودروی خود را تحویل بگیرد.

ملاحظات
۱-برآورد دقیق هزينه به هيچ عنوان تا قبل پایان تعميرات امکان پذیر نمیباشد.
۲-قیمت قطعات قیمت روز بازار میباشد و نوع و مارک در فاکتور درج خواهدشد
۱-تعمیرگاه به هیچ عنوان بدون تکمیل فرم درخواست تعميرات و بدون هماهنگی خودرویی را پذیرش نخواهد کرد
۲-درصورت تهیه قطعات توسط مشتری تعمیرگاه هیچ تضمینی در قبال کيفيت خدمات نداشته و در فاکتور نیز این متن درج خواهدشد.
۳-هرگونه هماهنگی و ارتباط مستقیم با تعمیرکاران و انجام تعميرات بدون هماهنگی با کارشناس و درج در برگ پذیرش مسئولیت تعمیرگاه را از تعميرات مبرا خواهد نمود و تعمیرگاه فاکتور صادر نخواهد کرد.
۴-پس از پایان انجام تعميرات و اعلام به مشتری خودرو به قسمت پارکینگ تعمیرگاه منتقل و مبلغ پارکینگ طبق نرخ مصوب دریافت خواهد شد.

ملاحظات
۱-برآورد دقیق هزينه به هيچ عنوان تا قبل پایان تعميرات امکان پذیر نمیباشد.
۲-قیمت قطعات قیمت روز بازار میباشد و نوع و مارک در فاکتور درج خواهدشد
۱-تعمیرگاه به هیچ عنوان بدون تکمیل فرم درخواست تعميرات و بدون هماهنگی خودرویی را پذیرش نخواهد کرد
۲-درصورت تهیه قطعات توسط مشتری تعمیرگاه هیچ تضمینی در قبال کيفيت خدمات نداشته و در فاکتور نیز این متن درج خواهدشد.
۳-هرگونه هماهنگی و ارتباط مستقیم با تعمیرکاران و انجام تعميرات بدون هماهنگی با کارشناس و درج در برگ پذیرش مسئولیت تعمیرگاه را از تعميرات مبرا خواهد نمود و تعمیرگاه فاکتور صادر نخواهد کرد.
۴-پس از پایان انجام تعميرات و اعلام به مشتری خودرو به قسمت پارکینگ تعمیرگاه منتقل و مبلغ پارکینگ طبق نرخ مصوب دریافت خواهد شد.

حقوق مشتری
۱-مشتری می‌تواند طی مراحل تعميرات از روند مراحل تعميرات مطلع و جهت بررسی با هماهنگی وضیعت را مشاهده نماید.
۲-مشتری می‌تواند هنگام تحویل خودرو از کارشناس توضیحات خواسته و تست خودرو را با کارشناس انجام دهد
۳-فاکتور رسمی با مهر و تعيين نوع قطعات تحویل مشتری خواهدشد
۴-درصورت مشاهده ایراد از قسمت تعمیر شده تعمیرگاه موظف به تعمیر مجدد بدون هزینه و خارج از نوبت خواهد بود.
۵-تعمیرگاه موظف به صدور شناسنامه تعمیراتی خودرو و ارائه به مشتری میباشد.
۶-مشتری می‌تواند در هر زمان از طریق پیام رسان های مکانیک یار گزارش تعميرات را درخواست نماید.

نوبت دهی