مازراتی کواتروپورته GT S
درباره >مازراتی کواتروپورته GT S بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)