سیتروئن زانتیا 2000
درباره >سیتروئن زانتیا 2000 بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)