سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 82-87
درباره >سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 82-87 بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)