سانگ یانگ چیرمن 500S
درباره >سانگ یانگ چیرمن 500S بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)