جیلی امگرند X7
درباره >جیلی امگرند X7 بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)