بی ام و 218i اکتیو تورر
درباره >بی ام و 218i اکتیو تورر بیشتر بدانید
روغن موتور (با فیلتر روغن 4.6 لیتر بدون فیلتر روغن 4.3 لیتر)