تارا اتوماتیک

تارا دنده ای

سمند سمند EF7 توربو

سمند سورن EF7

سمند موتور 1800