هوندا CR-V

هوندا آکورد 2013-2014 گیربکس 5 سرعته

هوندا آکورد 2013-2014 گیربکس CVT

هوندا آکورد 2015-2016 مدل هیبرید

هوندا آکورد 2017-2019 اتاق CR2

هوندا سیویک 1500 توربو مدل 2016-2019

هوندا سیویک 1600 مدل 2016-2018 اتاق FC5

هوندا سیویک 2000 مدل 2016-2018 اتاق FC2

هوندا سیویک 2012-2013 اتاق FB2