منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

مشخصات روغن مگان

 

مگان در دو مدل 1600 سي سي و 2000 سي سي طراحي شده است و مشخصات روغن موتور و نوع آن  وحجم آن براي هر دو مدل يكسان ميباشد.

مشخصات فنی مگان Megan
شرکت سازنده شرکت رنو(پارس خودرو)
مدل 1.6 16v
K4M نوع موتور
بنزین نوع سوخت
2000 حجم موتور
4 تعداد سیلندر
16 تعداد سوپاپ
مشخصات روغن موتور مناسب رنو
API SL

API SM

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده
10W-40

5W-40

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده
ACEA A3/B4, ACEA A5/B5 کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا
نیمه سینتتیک یا روغن پایه گروه 3 نوع روغن پایایه روغن موتور
5 لیتر حجم روغن موتور با تعویض فیلتر
روغن موتور نيمه سنتتيك

10W-40 SM

5W-40 SM

روغن موتورهای مناسب مگان
روغن ترمز مناسب مگان
DOT-4 سطح کیفیت روغن ترمز مگان
  دوره تعویض روغن ترمز مگان
  ظرفیت روغن ترمز مگان
  نوع روغن ترمز پیشنهادی مگان
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) مگان
  ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور مگان
ضدیخ با ترکیب 50 درصدی آب رادیاتور مناسب و همرنگ ضدیخ پیشنهادی مگان
روغن دنده مناسب مگان
75W-90 GL5 سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)مگان
  حجم روغن دنده (روغن گیربکس) مگان
  روغن دنده های پیشنهادی مگان