منوی اصلی

ایمیل به مدیریت

عزیزانی که به هرشکل پیشنهاد انتقاد یانظرخواستی دارند میتوانندبه آدرسinfo@mechanicyar.ir ارسال نمایند.

تمامی ایمیل هایک الی دو روزبعدتوسط مدیریت بررسی ودرصورت لزوم باشماعزیزان ارتباط برقرارخواهدشد

خواشمندیم درصورت مشاهده هرگونه اشکال یاتخلف اطلاع رسانی نماییدودرصورت تمایل شماره تماس خود

راثبت تاباشماتماس برقرارنماییم.

1 پاسخ به ایمیل به مدیریت

کانال تلگرام مکانیک یار

Telegram_logo.svg

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با قالب سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کجت مکانیک یار

gaget

تبلیغات
[LayerSliderWP] Slider not found