منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

اطلاعات

سیستم تعلیق و کنترل سواری الکترونیکی

بسیاری
از خودروها به سیستم کنترل سواری الکترونیکی یا سیستم تعلیق ضریب متغیر مجهزند(شکل
1 ) در این خودروها راننده می تواند کمک فنرهای
هر چهار چرخ را برای کالر کردن نرم، عادی یا سفت تنظیم کند. ساختمان اساسی کمک فنر
تنظیم پذیر الکترونیکی در سمت راست شکل 2
نشان داده شده است . در سمت چپ همین شکل ساختمان داخلی مکانیسم تنظیم کمک
فنر نشان داده شده است.

ادامه‌ی خواندن

گشتاور عقب و خوابیدن عقب خودرو در هنگام شتاب گیری

گشتاور عقب و خوابیدن عقب خودرو

درخودروهای دیفرانسیل عقب، وقتی چرخهای عقب به حرکت در می آیند، پوسته اکسل سعی می کند در جهت مخالف بچرخد (شکل 1 ) این تمایل ناشی از گشتاور عقب خودرو، در سیست
تعلیق با فنر شمش، فنرها گشتاور عقب خودرو را جذب می کنند

ادامه‌ی خواندن

حسگرها

حسگرها

11.حسگر وضعیت دریچهٔ گاز

دور موتور و وضعیت دریچهٔ گاز ورودیهای مهم مدول کنترل الکترونیکی اند(شکل 6)مدول کنترل الکترونیکی با اطلاع از وضعیت دریچهٔ گاز می تواند جریان سوخت را با جریان هوا متناسب سازد.در این صورت موتور مخلوط هوا-سوخت مناسبی دریافت می کند.وضعیت دریچهٔ گاز برای کنترل دور آرام والگوهای تعویض دنده در جعبه دنده های خودکار نیز اهمیت دارد.در بعضی موتورها،وقتی در هنگام دادن شتاب منفی به موتور،دریچهٔ گاز بسته می شود،مدول کنترل الکترونیکی جریان سوخت را قطع می کند.بدین ترتیب در هنگام دادن شتاب منفی مخلوط هوا-سوخت غنی وارد موتور نمی شود

ادامه‌ی خواندن

پیشرفت های نوین در سیستم های باتری پرکنی

پیشرفت های جدید در سیستم باتری پرکنی

آخرین پیشرفت ها

امروزه گرایش در جهت ساخت دینام هایی با خروجی هرچه بیشتر است زیرا مصرف برق در اتومبیل های جدید هر روز بیشتر می شود. مشکل اصلی که باید حل شود تولید خروجی بالا در دور های پایین موتور است. یکی از راه حل ها استفاده از نسبت تحریک متغیر است

ادامه‌ی خواندن

سیستم وقفی کنترل نویز

اساس کار سیستم وفقی کنترل نویز استفاده از نویزی مشابه با 180 درجه اختلاف فاز است تا بتواند منبع نویز اولیه را خنثی کند . در شکل 1 سه سیگنال ، نویزاولیه ،شکل موج در فاز مقابل و نویز باقیمانده نشان داده شده است . این روش در شکل 2 نمایش داده شده است ؛ در یان شکل میکروفن نویز اولیه را دریافت می کند ، سپس آن را وارون و تقویت می کند و این نویز به وسیله بلند گویی که در محل مناسبی نصب شده است پخش می شود

ادامه‌ی خواندن

قفل مرکزی و شیشه بالا بر برقی

قفل مرکزی و شیشه بالابر برقی

  • نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی

وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شوند

ادامه‌ی خواندن

صندلی ،آینه و نورگیر برقی

صندلی ،آینه و نورگیر برقی

  • مقدمه

سیستمهای برقی تنظیم صندلی ،آینه و نورگیر را در یک فصل گنجانده ایم زیرا شبیه یکدیگر کار می کنند . شیشه بالابر و قفل مرکزی برقی نیز شبیه هم کار می کنند .

 

ادامه‌ی خواندن

سیستم فرمان معمولی و انواع جعبه فرمان ساچمه ای و اره ای

سیستم فرمان

 هدف از به کارگیری سیستم فرمان

سیستم فرمان  به راننده امکان می دهد که جهت حرکت خودرو را تنظیم و کنترل کند . این کار به کمک میله بندیی انجام می شود که فلکه فرمان را به چزخ های فرمان گیر متصل می کند . سیستم فرمان ممکن است دستی یا هیدرولیکی باشد .

ادامه‌ی خواندن

فرمان هیدرولیک

فرمان هیدرولیکی

خودرویی که فرمان
هیدرولیکی دارد به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن
مجهز است. بیشتر فرمانهایی که از چنین منبع انرژی برخوردار می شوند هیدرولیکی اند

ادامه‌ی خواندن

سیستم تعلیق فعال

سیستم تعلیق فعال

بیشترین سیستمهای تعلیق انعالی یا غیر فعال اند . مثلا لاستیکی که به برآمدگی سطح جاده برخورد می کند یا در چاله می افتد ، ممکن است با سطح جاده در تماس نماند در این صورت سیستم تعلیق با فشرده یا باز کردن فنر واکنش نشان می دهد این طرز عمل

ادامه‌ی خواندن