منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

روغن موتورEngine 272.964

روغن موتورEngine 272.964

روغن موتورEngine 272.964

بنزE350 با مشخصات زیر

Mercedes-Benz – E 350 211.056/256 (2005 to 2007)
272HP, 200KW, 6000RPM

4546079611

Engine 272.964

Capacity:

حجم روغن موتور
8 litre
Product recommendation:

اولویت اول انتخاب روغن
05000 – Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic
Product alternative:

اولویت دوم انتخاب روغن
05000BM – Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB