منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

روغن هیدرولیک فرمانPower steering

روغن هیدرولیک فرمانPower steering

روغن هیدرولیک فرمانPower steering

تویوتا کمری با مشخصات

Toyota (USA) – Camry Solara 2.4 16V ACV30 (2006 tot 2008)

158HP, 116KW, 6000RPM

download (1)

روغن هیدرولیک فرمان

Power steering

Product recommendation:

اولویت اول انتخاب روغن
16000HFM – ATF Automatic Transmission Fluid HFM
Product alternative:

اولویت دوم انتخاب روغن
16000 – ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G
Service intervals

زمان بازدید
Check each 5000 miles / 6 months

زمان تعویض مانند گیربکس اتوماتیک