منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

تعویض روغن گیربکس های اتوماتیک بادستگاه

تعویض روغن گیربکس های اتوماتیک

تخصصی ترین مرکزسرویس شستشو و تعویض روغن

( گیربکس اتوماتیک)

GRRE

66341358582035499735

 

 

سرویس شستشو و  تعویض روغن  گیربکس اتوماتیک BG    

*********************

 آیا می دانید تعویض روغن گیربکس اتوماتیک بصورت معمولی بطور کامل روغن را تعویض نمی کند ؟

 

آیا می دانید این سرویس چه خدماتی برای خودروی شما عرضه می دارد؟
 
–         با این سرویس 100 % روغن گیربکس تعویض شده و کلیه رسوبات به وجود آمده تخلیه می گردد.
–         جلوگیری از سخت شدن تعویض دنده ها در گیربکس
–         پیش گیری از هر گونه لرزش و ضربه در هنگام تعویض دنده ها.
–         این سرویس بطور موثری در دوام قطعات گیربکس خودرو و کار آمدی آن کمک میکند و همچنین دیگر نیازی به تعمیرات پر هزینه نخواهید داشت.
–         پاکسازی زنگ زدگی ها و تمامی رسوبات گیربکس.
–         افزایش عمر گیربکس .

***************************

BG PF5
دستگاه شستشو و تعویض روغن گیربکس اتوماتیک BG-PF5
 این دستگاه تخلیه و تعویض روغن را بصورت همزمان انجام می دهد و از بین برنده رسوبات از قطعات حساس گیربکس می باشد. دستگاه فوق روغن کهنه را با روغن جدیدطبق استانداردکارخانه در حدود 5 تا 7 دقیقه با همان ظرفیتی که مورد نیاز است تعویض می نماید. وقتیکه تعمیرکار دستگاه را به اتومبیل وصل نماید عملیات با زدن یک دکمه آغازمی شودو کاملا اتوماتیک بوده و به هیچ اندازه گیري و بازدید تانک نیاز ندارد چون درحین کار بصورت پر باقی می ماند و زمانیکه تعویض روغن کهنه انجام میشود دستگاه روغن جدیدرا بصورت خودکار به داخل گیربکس تزریق مینماید و روغن قبلی داخل دستگاه میماند تا زمانیکه سرویس بطور کامل انجام شود و هنگام سرویس اتومبیل بعدي ازداخل دستگاه تخلیه می گردد.این عمل فقط در چند دقیقه و بصورت خودکار و با استفاده ازهواي فشرده صورتمی پذیرد.قابل استفاده در کلیه تعمیرگاه ها بخصوص درتعمیرگاه هایی که داراي فضاي محدودی میباشند.
 Part No: PF5

BG 106
ماده تمییز کننده گیربکس اتوماتیک BG
مایع تمییز کننده گیربکس اتوماتیک حلالی بسیارعالی که در زمانی کوتاه کلیه رسوبات ایجاد شده در قطعات داخل گیربکس اتوماتیک را پاك کرده این ماده باید همزمان با سرویس گیربکس انجام پذیرد.
Part No. 106

 

BG 310BG 306
مکمل گیربکس اتوماتیک BG
با افزودن این ماده مقاومت روغن را بهبود بخشیده و باعث طولانی شدن عمرقطعات داخل گیربکس شده و از نشت روغن بدلیل خراب شدن واشر ها و لرزیدن گیربکس هنگام تعویض دنده ها جلوگیري می کند و از ایجاد رسوبات ،لجن و کف کردن روغن بخصوص در درجات بالا جلوگبري می نماید.
Part No. 310