منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

تعمیرگاه تخصصی هیوندای

تعمیرگاه تخصصی هیوندای

 

تعمیرگاه تخصصی انواع هیوندای آزرا ساناتا سانتافه کوپه و...

مجتمع تعمیرگاهی مکانیک یار

ارائه کلیه خدمات صافکاری بیرنگ شاسی کشی وغیره.نقاشی دراطاق رنگ بارنگهای اصلی باضمانت دورنگ نشدن باماندگاری.مکانیکی تعمیرموتور وغیره.باتری سازی . جلوبندی سازی.ومیزان فرمان بادستگاه الکترونیکی.دیاگ وانژکتور.اگزوزسازی ورادیاتور.تعمیرشیشه بالابر.رینگ ولاستیک وبالانس چرخ درجاوروکار.لوازم یدکی اورجینال وترک وغیره درکمترین زمان وقیمت های مناسب.انجام کلیه سرویس های دوره ای.تعمیرگیربکس های اتوماتیک ورفع مشکلchek gerbox.اولین مرکزتعویض روغن بصورت کامل همراه باشستشوی گیربکس باموادامریکایی بی جی.تعویض آب رادیاتوروشستشورادیاتورآب وبخاری بادستگاه وموادبی جی.شستشوی انژکتوروسیستم ورودی هوامنی فولدواگزوزباموادمخصوص بی جی.کارواش آب گرم وشستشوی موتور.
سرویس های دوره ای 20000کیلومتر40000 کیلومترو60000کیلومتر(بصورت تخصصی باابزارتخصصی)1.سرویس1شامل تعویض روغن همراه باموتور شورمخصوص. فیلترروغن . فیلترهوا .فیلتر اتاق (روغن مگنتی ) سرویس2.سرویس2 شامل تعویض شمع ها. تعویض صافی بنزین. سرویس انژکتور بادستگاه تمام اوتوماتیک و (موادمخصوص). سرویس تراتل . دیاگ تخصصی و (کالیبره کردنECUS.) .تعویض روغن وصافی گیربکس3.این سرویس مربوط به تعویض تسمه تایم میباشدضمناخدمات دیگرمانند شارژ گاز کولر بادستگاه تمام اوتوماتیک .بادنیتروژن و……. شارژایربگ تعمیر ECU ایربگ وموتورموجودمیباشد. ضمنا
کلیه خدمات1صافکاری2نقاشی3مکانیکی4جلوبندی سازی5اگزوزسازی6باتری سازی وغیره……
مجهزبه خودروبر(جرثقیل)مخصوص حمل هیوندای

( تعمیرگاه تخصصی انواع هیوندای آزرا ساناتا سانتافه کوپه و… )

 

تعمیرگاه تخصصی انواع هیوندای آزرا ساناتا سانتافه کوپه و...

مژده مژده
اولین مرکزتخصصی تعویض روغن گیربکس های اتوماتیک انواع هیوندای بادستگاه تمام اتوماتیک آمریکایی درتعمیرگاه امیربهداد(مکانیک یار)شماعزیزان
راه اندازی شد.

آیامیدانیدضربه زدن ودیردنده عوض کردن گیربکس اتوماتیک دراثردیرعوض کردن روغن

 

 

تعمیرگاه تخصصی انواع هیوندای آزرا ساناتا سانتافه کوپه و...
ویاناصحیح عوض کردن(بصورت خاموش بودن خودرودستی)میباشد؟
آیامیدانیددرصورت ناصحیح عوض کردن روغن گیربکس(بصورت خاموش بودن خودرودستی)
روغن گیربکس بصورت کامل تخلیه نشده وفقط نصف روغن تخلیه میشودوحدود4لیتردرتوربین ومجاری دیگرمیماند؟
توضیحات:بااین دستگاه خودروروشن بوده وشلنگهای رفت وبرگشت دستگاه به گیربکس نصب شده

ومکمل شستشو

ازیکطرف واردشده وازطرف دیگرروغن کثیف خارج شده ومکمل تمام مجاری داخل گیربکس

راتمیزمیکند.سپس روغن جدیدواردگیربکس شده وجایگزین روغن کثیف میگرددوبعدمکمل محافظ روغن

گیربکس واردگیربکس میشودتاکیفیت روغن جدیدراتا۴۰۰۰۰هزارکیلومتردیگرتضمین کند.

بااین سرویس دیگرهچوقت گیربکس خودروی شمادچارمشکل نمیشود.

تمامی این خدمات بادستگاه تمام اتوماتیک امریکایی

توسط پرسنل مجرب وپشتیبانی شرکت انجام میگیرد.
تعمیروتنظیم وکالیبره کردن کیسه بادی وکمک هاوCDCدمپرکمک سنسورهای تنظیم ارتفاع.
انواع کمکهای بادی والکترونیکی جنسیس کوپه وچهاردرب نو ودست دوم.
تعمیراتECUایربگ,سیستم تعلیق,انجین,سونولوییدها,تعمیرانواع بردهای برقی والکترونیکی قسمتهای مختلف انواع هیوندای.
تعمیرکلیه قسمتهای برقی والکترونیکی.
سرویسهای دوره ای بادستگاه های مخصوص
.تعویض روغن موتوروگیربکس بادستگاه.
تعمیرگیربکس.
انواع قطعات استوک ونو.
شار‍ژگازکولربادستگاه تمام اتوماتیک.
شارژایربگ انواع هیوندای.
دیاگ کره ای مخصوص هیوندای.
تعویض تسمه تایم انواع هیوندای.
انواع لنت های اصلی هیوندای.بادنیتروژن.
(زیرنظرمدرسان برق ومکانیک وکادرفنی مجرب)

مجتمع تعمیرگاهی مکانیک یار(امیربهداد)

مدیریت:مدرس برق ومکانیک خودرو بابیش از15سال سابقه کاری مستقیم فنی(محسن عدلی)

(قابل توجه مشتریان وتعمیرکاران ولوازم یدکی های
محترم)