منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

شاسی و بدنه

ترمز ضد قفل

هدف از به
کارگیری سیستم ترمز قفل نشو

وقتی سرعت لاستیک
ها ، با آهنگی تندتر از سرعت خودرو کاهش یابد، لاستیکها روی سطح جاده سر می خورند
، یکی از راههای- جلوگیری از سر خورد لاستیک جلوگیری از قفل شدن ترمزهاست

Continue reading