منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

سیستم های رفاهی و امنیتی

سیستم وقفی کنترل نویز

اساس کار سیستم وفقی کنترل نویز استفاده از نویزی مشابه با 180 درجه اختلاف فاز است تا بتواند منبع نویز اولیه را خنثی کند . در شکل 1 سه سیگنال ، نویزاولیه ،شکل موج در فاز مقابل و نویز باقیمانده نشان داده شده است . این روش در شکل 2 نمایش داده شده است ؛ در یان شکل میکروفن نویز اولیه را دریافت می کند ، سپس آن را وارون و تقویت می کند و این نویز به وسیله بلند گویی که در محل مناسبی نصب شده است پخش می شود

ادامه‌ی خواندن

قفل مرکزی و شیشه بالا بر برقی

قفل مرکزی و شیشه بالابر برقی

  • نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی

وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شوند

ادامه‌ی خواندن

صندلی ،آینه و نورگیر برقی

صندلی ،آینه و نورگیر برقی

  • مقدمه

سیستمهای برقی تنظیم صندلی ،آینه و نورگیر را در یک فصل گنجانده ایم زیرا شبیه یکدیگر کار می کنند . شیشه بالابر و قفل مرکزی برقی نیز شبیه هم کار می کنند .

 

ادامه‌ی خواندن

سیستم وقفی کنترل نویز

سیستم وفقی کنترل نویز

  • مقدمه

اساس کار سیستم وفقی کنترل نویز استفاده از نویزی مشابه با 180 درجه اختلاف فاز است تا بتواند منبع نویز اولیه را خنثی کند . در شکل 1 سه سیگنال ، نویزاولیه ،شکل موج در فاز مقابل و نویز باقیمانده نشان داده شده است . این روش در شکل 2 نمایش داده شده است ؛ در یان شکل میکروفن نویز اولیه را دریافت می کند ، سپس آن را وارون و تقویت می کند و این نویز به وسیله بلند گویی که در محل مناسبی نصب شده است پخش می شود

ادامه‌ی خواندن

سیستم های امنیتی

سیستم های امنیتی

مقدمه

سرقت اتومبیل یا دزدیدن لوازم داخل آن تقریبا 4/1 همه جرایم گزارش داده شده را تشکیل می دهد . هر سال در انگلستان 500000 اتومبیل به سرقت می رود و 100000 تا از آنها هرگز پیدا نمی شود . بسیاری از اتومبیل هایی که پیدا می شوند نیز آسیب دیده اند . بیشتر سارقان اتومبیل غیر حرفه ای و فرصت طلبند و حتی یک آژیر ساده نیز مانع اقدام آنها می شود .

ادامه‌ی خواندن

سیستمهای ارتباطی و صوتی اتومبیل

سیستمهای ارتباطی و صوتی اتومبیل

  • مقدمه

اکنون نمی توان اتومبیلی را بدون رادیو پخش در نظر مجسم کرد ، در حالی که تا چند سال پیش از لوازم اضافی اتومبیل به شمار می رفت که در صورت درخواست خریدار روی آن نصب می شد . اگر کمی عقبتر برویم با استقبال مردم از نصب گرامافون در اتومبیل روبرو می شویم . از گرامافون ، در اتومبیل های بزرگ امریکایی با موفقیت استفاده می شد ولی استفاده از آن در اتومبیل های انگلیسی و در جاده های انگلیس هنوز امکان پذیر نشده بود !

ادامه‌ی خواندن

سیستم کنترل سرعت بهینه

سیستم کنترل سرعت بهینه

  • نیازهای کارکردی

سیستم کنترل سرعت بهینه نمونه ایدثال یک سیستم کنترل حلقه بسته است در شکل 1 این سیستم به صورت نمودار بلوکی بسته است . هدف از به کارگیری این سیستم دادن امکان تنظیم سرعت خودرو به راننده است ،وقتی سیستم کنترل سرعت بهینه فعال شود ،به صورت خودکار سرعت خوردو را ثابت نگه می دارد . این سیستم باید در برابر سرعت خودرو (که اندازه گیری می شود )واکنش نشان می دهد و گاز را مطابق آن تنظیم کند. زمان واکنش این سیستم مهم است تا احساس نشود که موتور دل می زند و سرعت کم و زیاد می شود .

ادامه‌ی خواندن

قفل مرکزی و شیشه بالابر برقی

قفل مرکزی و شیشه بالابر برقی

  • نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی

وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شندو

ادامه‌ی خواندن