منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

موتور

حسگرها

حسگرها

11.حسگر وضعیت دریچهٔ گاز

دور موتور و وضعیت دریچهٔ گاز ورودیهای مهم مدول کنترل الکترونیکی اند(شکل 6)مدول کنترل الکترونیکی با اطلاع از وضعیت دریچهٔ گاز می تواند جریان سوخت را با جریان هوا متناسب سازد.در این صورت موتور مخلوط هوا-سوخت مناسبی دریافت می کند.وضعیت دریچهٔ گاز برای کنترل دور آرام والگوهای تعویض دنده در جعبه دنده های خودکار نیز اهمیت دارد.در بعضی موتورها،وقتی در هنگام دادن شتاب منفی به موتور،دریچهٔ گاز بسته می شود،مدول کنترل الکترونیکی جریان سوخت را قطع می کند.بدین ترتیب در هنگام دادن شتاب منفی مخلوط هوا-سوخت غنی وارد موتور نمی شود

ادامه‌ی خواندن

حسگر ها حسگر وضعیت دریچه گاز-دمای آب-اکسیژن-دور موتور و

حسگرها

11.حسگر وضعیت دریچهٔ گاز

دور موتور و وضعیت دریچهٔ گاز ورودیهای مهم مدول کنترل الکترونیکی اند(شکل 6)مدول کنترل الکترونیکی با اطلاع از وضعیت دریچهٔ گاز می تواند جریان سوخت را با جریان هوا متناسب سازد.در این صورت موتور مخلوط هوا-سوخت مناسبی دریافت می کند.وضعیت دریچهٔ گاز برای کنترل دور آرام والگوهای تعویض دنده در جعبه دنده های خودکار نیز اهمیت دارد

ادامه‌ی خواندن

نسبت های هوا-سوخت

شرایط نسبت هوا-سوخت

سیستم سوخت رسانی باید، با تغییر شرایط بارگذاری و کار موتور، نسبت هوا-سوخت را تغییر دهد (شکل 1 ) . نسبت هوا- سوخت در حقیقت نسبت وزن هوا به وزن سوخت است . هرگاه 15 کیلوگرم هوا با 1 کیلوگرم سوخت مصرف شود گوییم نسبت هوا-سوخت 15:1 است. این نسبت را 15:1 می نویسند و پانزده به یک می خوانند.

ادامه‌ی خواندن

سنسورهای متغییر با فشار

(سنسورهای متغییر با فشار)

1.    سنسور فشار هوای ورودی  منیفولد

 

یکی از مشکلات اساسی سیستم کاربراتوری وابستگی آن به شرایط محیط بخصوص ارتفاع از سطح دریاست.در شرایط مخطلف فشار هوا (سطح در یا یا کوهستان) وزن هوای موجود در یک حجم بخصوص،ثابت نیست.مقدار هوای موجود در این حجم در کنار دریا سنگین تر از زمانی است که خودرو در کوهستان قرار گیرد.اگر شما اتومبیل خود را در شهری مانند کرج تنظیم کرده و به سهرستانب مانند آستارا بروید خواهید دید که خودروی شما کاملا از تنظیم خارج شده و به ویژه صبح ها بد روشن می شود.نکته جالب آن است که اگر بدون آنکه تنظیمات خودرو را به هم بزنید و دوباره به کرج برگردید ، خواهید دید که خودرو به شرایط نسبطا مطلوب خود بازگشته و راندمان اولیه را ارائه می دهد


ادامه‌ی خواندن

سنسور های متغیر با دما

  • سنسور های متغییر با دما:

قبل از وارد شدن به بحث سنسور ها بهتر است که ارتباط آن ها با یکدیگر و قسمت های مختلف خودرو را بدانیم.در یک خودرو از سنسور های مختلفی مانند آنچه در شکل 1 نشان داده شده است استفاده شده و وجود سنسور ها امکان ایجادکنترل الکترونیکی روی قسمت های مختلف را میسر می سازد.شکل 1 به خوبی بیان کننده ای ارتباط است

. ادامه‌ی خواندن

سنسور های متغیر با دما

کاربرد سنسور ها در خودرو های سواری

  • سنسور های متغییر با دما:

قبل از وارد شدن به بحث سنسور ها بهتر است که ارتباط آن ها با یکدیگر و قسمت های مختلف خودرو را بدانیم.در یک خودرو از سنسور های مختلفی مانند آنچه در شکل 1 نشان داده شده است استفاده شده و وجود سنسور ها امکان ایجادکنترل الکترونیکی روی قسمت های مختلف را میسر می سازد.شکل 1 به خوبی بیان کننده ای ارتباط است


ادامه‌ی خواندن

سوپر شارژ کن و توربوشارژ کن

سوپر شارژکن و توربو شارژکن

موتورهای با هواکشی طبیعی

در اغلب موتورها، فشار جو تناه نیروی رانش هوا به درون منیفولد بنزین است. این موتورها هواکشی طبیعی یا عادی دارند. فشار هوایی که وارد این موتور های میشود همان فشار طبیعی جو است. مقدار سوختی که در سیلندهای این نوع موتورها بسوزد محدود است و به مقدار هوایی که تحت فشار جو وارد موتور می شود بستگی دارد.

فرض کنید موتوری روشن است و دریچه گاز آن در حالت نیمه باز قرار دارد(شکل 1). مقدار هوای ورودی به منیفولد بنزین به اختلاف فشار هوا در بالا و پایین دریچه گاز بستگی دارد. فشار هوای بالای دریچه همان فشار جو یا معادل 101.3 پاسکال (14.7 پوند بر اینچ مربع) است. فشار هوای زیر دریچه، وقتی دریچه نیمه باز است، از فشار جو کمتر است. فشار کمتر از فشار جو، فشار منفی است که معمولا آن را خلاء می نامیم

ادامه‌ی خواندن

سیستم سوخت پاشی الکترونیکی انژکتوری

شرایط نسبت هوا-سوخت

سیستم سوخت رسانی باید، با تغییر شرایط بارگذاری و کار موتور، نسبت هوا-سوخت را تغییر دهد (شکل 1 ) . نسبت هوا- سوخت در حقیقت نسبت وزن هوا به وزن سوخت است . هرگاه 15 کیلوگرم هوا با 1 کیلوگرم سوخت مصرف شود گوییم نسبت هوا-سوخت 15:1 است. این نسبت را 15:1 می نویسند و پانزده به یک می خوانند.

ادامه‌ی خواندن

وسایل نمایشگر مقدار سوخت

وسایل نمایشگر مقدار سوخت

شاخص تراز سوخت

همه خودرو ها درجه ای برای نشان دادن مقدار سوخت باقیمانده در باک دارند(شکل 1) که روی جلو داشبورد نصب می شود. این درجه به صورت الکترومکانیکی یا الکترونیکی کار می کند. بعضی خودروها چراغی هم دارند که در هنگام کمتر شدن سوخت از مقداری معین، روشن می شود. به علاوه بعضی از خودرو ها یک کامپیوتر سوخت دارند که اطلاعات مربوط به میزان مصرف سوخت را محاسبه می کند و نمایش می دهد

ادامه‌ی خواندن

سیستم های تخلیه دود و کنترل شدا

سیستم های تخلیه دود

آشنایی با سیستم های تخلیه دود

سیستم تخلیه گازهای حاصل از احتراق را از سیلندر ها بیرون می برد. دود و گاز های حاصل از احتراق معمولا از عقب خودرو در هوا تخلیه می شود.

سیستم تخلیه دود

ادامه‌ی خواندن

کاربراتور-کاربراتور و انواع آن

کاربراتور مخلوط کنی است که می تواند مخلوطی احتراق پذیر از هوا-سوخت را به موتورهای شمع دار برساند.در موتورهای خودرو از دو نوع کاربراتور استفاده می شود.کاربراتور ونتوری ثابت(شکل 1 کاربراتور که از گلوگاه،نازل سوخت،دریچهٔ گاز و مخزن سوخت تشکیل می شود.) و کاربراتور ونتوری متغیر.در کاربراتور ونتوری ثابت،جریان هوایی که از گذرگاهی باریک شونده یا ونتوری می گذرد،خلأ نسبی یا مکشی ایجاد می کند که سبب تخلیهٔ سوخت از نازل سوخت می شود.در کاربراتور ونتوری متغیر،با تغییر شرایط بهره برداری از موتور،اندازهٔ گذرگاه هوا تغییر می کند.اندازهٔ همین گذرگاه است که مقدار سوختی را که وارد جریان هوا می شود کنترل می کند.

ادامه‌ی خواندن

سیستم های روغن کاری موتور

طرز کار سیستم روغنکاری

سیستم روغنکاری روغن را به همهٔ قطعات متحرک موتور می رساند.در شکل (1) سیستم روغنکاری یک موتور چهارسیلندر راست میل سوپاپ رو نشان داده شده است.پمپ روغن،را از سینی کارتر دریافت می کند.این پمپ روغن را از طریق لوله به یاتاقانهای ثابت میل لنگ می رساند و میل لنگ روی این یاتاقانها تکیه دارد.مقداری روغن از یاتاقانهای ثابت،از طریق سوراخهایی که در داخل میل لنگ تعبیه شده،به یاتاقانهای متحرک می رسد روغن از خلاصی یاتاقان عبور می کند و سپس از قطعات متحرک فرو می چکد.

ادامه‌ی خواندن