منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

باتری و مشخصات آن

پیشرفت های نوین در سیستم های باتری پرکنی

پیشرفت های جدید در سیستم باتری پرکنی

آخرین پیشرفت ها

امروزه گرایش در جهت ساخت دینام هایی با خروجی هرچه بیشتر است زیرا مصرف برق در اتومبیل های جدید هر روز بیشتر می شود. مشکل اصلی که باید حل شود تولید خروجی بالا در دور های پایین موتور است. یکی از راه حل ها استفاده از نسبت تحریک متغیر است

ادامه‌ی خواندن

پیشرفت های جدید در سیستم باتری پرکنی

آخرین پیشرفت ها

امروزه گرایش در جهت ساخت دینام هایی با خروجی هرچه بیشتر است زیرا مصرف برق در اتومبیل های جدید هر روز بیشتر می شود. مشکل اصلی که باید حل شود تولید خروجی بالا

ادامه‌ی خواندن

اصول کار سیستم باتری پرکنی

سیستم باتری پر کنی

اطول کار سیستم باتری پرکنی

نیازهای برقی اتومبیل های جدید زیاد است و سیستم باتری پرکنی باید بتواند این نیازها را به صورتی اعتمادپذیر برآورده کند. به عبارت ساده تر، سیستم باتری پرکنی اتومبیل باید بتواند، تحت همه شرایط بهره برداری، برق مورد نیاز همه مصرف کننده های نصب شده روی اتومبیل را تامین کند و گذشته از آن باتری را نیز پر نگه دارد

ادامه‌ی خواندن

سیستم جرقه زنی برنامه دار

سیستم جرقه زنی برنامه دار

  • مروری بر جرقه زنی برنامه دار

جرقه زنی برنامه دار اصطلاحی است که شرکت رًوِر و بعضی سازندگان دیگر به کار می برند. فورد، بوش و سایر سازندگان این سیستم را سیستم آوانس جرقه الکترونیکی می نامند. ابداع سیستم جرقه زنی الکترونیکی انرژی ثابت گام مهمی به جلو بود و هنوز هم این سیستم کاربردهای فراوان دارد. اما محدودیت اصلی آن تکیه بر اجزای مکانیکی برای آوانس دور و بار موتور است. در بسیاری از موارد، این اجزای مکانیکی نمی توانند نیاز های موتور را به خوبی مرتفع کنند.

ادامه‌ی خواندن

سیستم جرقه زنی الکترونیکی

سیستم های جرقه زنی الکترونیکی

  • برسی اجمالی جرقه زنی الکترونیکی

امروزه تقریبا همه خودروهای بنزینی جدید سیستم جرقه زنی الکترونیکی دارند زیرا سیستم جرقه زنی معمولی سه عیب مهم دارد:

ادامه‌ی خواندن

باتری های قلیایی، پیل های سوختی و باتری های سدیم-گوگردی

پیشرفت های نوین در ذخیره سازی الکتریسیته

پیشرفت های ایجاد شده در ساخت باتری های سرب- اسیدی

باتری های سرب-اسیدی نسبت به طرح های بسیار قدیمی (که پلانشه در 1859 اختراع کرد)، دست کم از لحاظ مواد مورد استفاده، تغییر چندانی نیافته اند. تغییرات تدریجی، به ویژه ابداع کنترل گر دقیق برای سیستم باتری پر کنی، استفاده از باتری های بسته و عمری را امکان پذیر کرده است

ادامه‌ی خواندن

تعمیر و نگه داری و پر کردن باتری

بیشتر باتری هایی که امروزه متداول اند از نوع «عمری» اند. باتری عمری، تا هنگامی که کار می کند، نیاز چندانی به نگهداری ندارد. اما در باتری های قدیمی و بعضی از باتری های سنگین، باید به صورت ادواری سطح آب باتری را وارسی و کمبود آن را جبران کرد. قطب های باتری، حتی باتری های عمری، همواره در معرض خوردگی اند و باید به صورت معمول آنها را با آب گرم شست و روی آنها گریس مخصوص مالید. تمیز نگه داشتن بدنه به ویژه درپوش باتری به کاهش آهنگ تخلیه خود به خود باتری کمک می کند

ادامه‌ی خواندن