منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

سیستم فنربندی و تعلیق

سیستم تعلیق و کنترل سواری الکترونیکی

بسیاری
از خودروها به سیستم کنترل سواری الکترونیکی یا سیستم تعلیق ضریب متغیر مجهزند(شکل
1 ) در این خودروها راننده می تواند کمک فنرهای
هر چهار چرخ را برای کالر کردن نرم، عادی یا سفت تنظیم کند. ساختمان اساسی کمک فنر
تنظیم پذیر الکترونیکی در سمت راست شکل 2
نشان داده شده است . در سمت چپ همین شکل ساختمان داخلی مکانیسم تنظیم کمک
فنر نشان داده شده است.

ادامه‌ی خواندن

سیستم فرمان معمولی و انواع جعبه فرمان ساچمه ای و اره ای

سیستم فرمان

 هدف از به کارگیری سیستم فرمان

سیستم فرمان  به راننده امکان می دهد که جهت حرکت خودرو را تنظیم و کنترل کند . این کار به کمک میله بندیی انجام می شود که فلکه فرمان را به چزخ های فرمان گیر متصل می کند . سیستم فرمان ممکن است دستی یا هیدرولیکی باشد .

ادامه‌ی خواندن

سیستم تعلیق فعال

سیستم تعلیق فعال

بیشترین سیستمهای تعلیق انعالی یا غیر فعال اند . مثلا لاستیکی که به برآمدگی سطح جاده برخورد می کند یا در چاله می افتد ، ممکن است با سطح جاده در تماس نماند در این صورت سیستم تعلیق با فشرده یا باز کردن فنر واکنش نشان می دهد این طرز عمل

ادامه‌ی خواندن

سیستم فرمان هیدرولیک

رمان هیدرولیکی

خودرویی که فرمان
هیدرولیکی دارد به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدنمجهز است. بیشتر فرمانهایی که از چنین منبع انرژی برخوردار می شوند هیدرولیکی اند. وقتی راننده فلکه فرمان را می چرخاند پمپی روغن تحت فشار تأمین می کند روغن تحت فشار بیشتر تلاش لازم برای فرمان دادن به چرخها را انجام می دهد بعضی از اتومبیل ها سیستم فرمان الترونیکی دارند. در این خودروها نیروی کمکی به وسیله یک الکتروموتور تأمین می شود.

ادامه‌ی خواندن

کمک – فنر – انواع کمک فنر – سیستم کنترل سطح خودرکار

کمک فنر

هدف از بکارگیری کمک فنر

کمک
فنر یک وسیله هیدرولیکی لوله مانند است که در نزدیکی هر چرخ نصب می شود تا نوسانات  فنر ها را کنترل یا میرا کند یک سر کمک فنر به اتاق یا شاسی خودرو متصل می شود .
سر دیگر آن به قطعه ای متحرک از سیستم تعلیق، مانند پوسته اکسل یا طبق متصل است. در این وضعیت حرکت فنر سبب افزایش و کاهش طول کمک فنر می شود.

ادامه‌ی خواندن

جعبه فرمان اره ای هیدرولیکی و چعبه فرمان ساچمه ای هیدرولیکی و جعبه فرمان با نیر

جعبه فرمان اره ای هیدرولیکی

 در شکل 1  جریان روغن در یک جعبه فرمان اره ای هیدرولیکی نشان داده شده است یک فنر موج گیر به شیر تنظیم متصل است وقتی فلکه فرمان می چرخد ، حرکت آن از طریق فنر موج گیر انتقال می یابد . مقاومت چرخهای جلو سبب پیچش فنر موجگیر می شود. در نتیجه پیچش فنر موجگیر شیر تنظسم باز می شود و روغن تحت فشار به یکی از دو طرف پیستون می رسد.

ادامه‌ی خواندن

زاویه های میزان کردن چرخ-کمبر-کستر-تباعد – تقارب

زاویه های میزان کردن چرخ

  وضعیت هندسی جلوی خودرو   وضعیت هندسی جلو خودرو یا زاویه بندی چرخها رابطه بین زوایای چزخهای جلو، قطعات متص به چرخهای جلو و زمین است. شش عامل اساسی در وضعیت هندسی جلو خودرو دخیل اند (شکل 1 ). این عاملها عبارتند از ارتفاع سیستم تعلیق، کستر، کمبر، تباعد – تقارب چرخها، شیب محور فرمان و شعاع گردش. این عاملها بر نیروی لازم برای چرخاندن فلکه فرمان ، پایداری فرماندهی، کیفیت سفر و سایش لاستیک تاثیر می گذارند. عاملهای دیگری که بر میزان کردن چرخ موثرند عبارتند از انحراف فرمان ، ست بک و زاویه رانش. – ارتفاع سیستم تعلیق – ارتفاع سیستم تعلیق عبارت است از فاصله اندازه گیری شده از نقطه ای معین روی اتاق، شاسی یا سیستم تعلیق تا زمین.

ادامه‌ی خواندن

سیستم فرمان معمولی و انواع جعبه فرمان ساچمه ای و اره ای

سیستم فرمان

 هدف از به کارگیری سیستم فرمان

سیستم فرمان  به راننده امکان می دهد که جهت حرکت خودرو راتنظیم و کنترل کند . این کار به کمک میله بندیی انجام می شود که فلکه فرمان را به چرخ های فرمان گیر متصل می کند . سیستم فرمان ممکن است دستی یا هیدرولیکی باشد .وقتی تنها منبع انرژی سیستم فرمان نیرویی باشد که راننده بر فلکه فرمان وارد می کند، سیستم فرمان خودرو دستی است. در سیستمن فرمان غیر دستی از یک پمپ هیدرولیک یا الکتروموتور برای کمک به نیرو راننده استفاده می شود اغلب خودروها سیستم فرمان غیر دستی دارند تا بتوانند راحتر پارک کنند. – طرز کار هر دو سیستم اساسا یکی است. وقتی راننده فلکه فرمان را می چرخاند ، حرکت به جعبه فرمان منتقل می شود جعبه فرمان حرکت چرخشی فلکه فرمان را به حرکت مستقیم یا خطی تبدیل می کند . حرکت خطی از طریق میله بندی فرمان یا میل فرمان های چپ و راست متصل به بازوهای سگدست فرمان یا شغالدست های چپ و راست عمل می کند. در نتیجه سگدست فرمان روی سیبکها ، به طرف داخل یا خارج ، حرکت می کند . این حرکت سبب پیچیدن چرخها و لاستیکها به چپ یا راست ، برای هدایت خودرو می شود .

ادامه‌ی خواندن