منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

اطلاعات عمومی

سیستم تعلیق و کنترل سواری الکترونیکی

بسیاری
از خودروها به سیستم کنترل سواری الکترونیکی یا سیستم تعلیق ضریب متغیر مجهزند(شکل
1 ) در این خودروها راننده می تواند کمک فنرهای
هر چهار چرخ را برای کالر کردن نرم، عادی یا سفت تنظیم کند. ساختمان اساسی کمک فنر
تنظیم پذیر الکترونیکی در سمت راست شکل 2
نشان داده شده است . در سمت چپ همین شکل ساختمان داخلی مکانیسم تنظیم کمک
فنر نشان داده شده است.

Continue reading

گشتاور عقب و خوابیدن عقب خودرو در هنگام شتاب گیری

گشتاور عقب و خوابیدن عقب خودرو

درخودروهای دیفرانسیل عقب، وقتی چرخهای عقب به حرکت در می آیند، پوسته اکسل سعی می کند در جهت مخالف بچرخد (شکل 1 ) این تمایل ناشی از گشتاور عقب خودرو، در سیست
تعلیق با فنر شمش، فنرها گشتاور عقب خودرو را جذب می کنند

Continue reading

حسگرها

حسگرها

11.حسگر وضعیت دریچهٔ گاز

دور موتور و وضعیت دریچهٔ گاز ورودیهای مهم مدول کنترل الکترونیکی اند(شکل 6)مدول کنترل الکترونیکی با اطلاع از وضعیت دریچهٔ گاز می تواند جریان سوخت را با جریان هوا متناسب سازد.در این صورت موتور مخلوط هوا-سوخت مناسبی دریافت می کند.وضعیت دریچهٔ گاز برای کنترل دور آرام والگوهای تعویض دنده در جعبه دنده های خودکار نیز اهمیت دارد.در بعضی موتورها،وقتی در هنگام دادن شتاب منفی به موتور،دریچهٔ گاز بسته می شود،مدول کنترل الکترونیکی جریان سوخت را قطع می کند.بدین ترتیب در هنگام دادن شتاب منفی مخلوط هوا-سوخت غنی وارد موتور نمی شود

Continue reading

پیشرفت های نوین در سیستم های باتری پرکنی

پیشرفت های جدید در سیستم باتری پرکنی

آخرین پیشرفت ها

امروزه گرایش در جهت ساخت دینام هایی با خروجی هرچه بیشتر است زیرا مصرف برق در اتومبیل های جدید هر روز بیشتر می شود. مشکل اصلی که باید حل شود تولید خروجی بالا در دور های پایین موتور است. یکی از راه حل ها استفاده از نسبت تحریک متغیر است

Continue reading

سیستم وقفی کنترل نویز

اساس کار سیستم وفقی کنترل نویز استفاده از نویزی مشابه با 180 درجه اختلاف فاز است تا بتواند منبع نویز اولیه را خنثی کند . در شکل 1 سه سیگنال ، نویزاولیه ،شکل موج در فاز مقابل و نویز باقیمانده نشان داده شده است . این روش در شکل 2 نمایش داده شده است ؛ در یان شکل میکروفن نویز اولیه را دریافت می کند ، سپس آن را وارون و تقویت می کند و این نویز به وسیله بلند گویی که در محل مناسبی نصب شده است پخش می شود

Continue reading

قفل مرکزی و شیشه بالا بر برقی

قفل مرکزی و شیشه بالابر برقی

  • نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی

وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شوند

Continue reading

صندلی ،آینه و نورگیر برقی

صندلی ،آینه و نورگیر برقی

  • مقدمه

سیستمهای برقی تنظیم صندلی ،آینه و نورگیر را در یک فصل گنجانده ایم زیرا شبیه یکدیگر کار می کنند . شیشه بالابر و قفل مرکزی برقی نیز شبیه هم کار می کنند .

 

Continue reading

سیستم فرمان معمولی و انواع جعبه فرمان ساچمه ای و اره ای

سیستم فرمان

 هدف از به کارگیری سیستم فرمان

سیستم فرمان  به راننده امکان می دهد که جهت حرکت خودرو را تنظیم و کنترل کند . این کار به کمک میله بندیی انجام می شود که فلکه فرمان را به چزخ های فرمان گیر متصل می کند . سیستم فرمان ممکن است دستی یا هیدرولیکی باشد .

Continue reading

سیستم تعلیق فعال

سیستم تعلیق فعال

بیشترین سیستمهای تعلیق انعالی یا غیر فعال اند . مثلا لاستیکی که به برآمدگی سطح جاده برخورد می کند یا در چاله می افتد ، ممکن است با سطح جاده در تماس نماند در این صورت سیستم تعلیق با فشرده یا باز کردن فنر واکنش نشان می دهد این طرز عمل

Continue reading

حسگر ها حسگر وضعیت دریچه گاز-دمای آب-اکسیژن-دور موتور و

حسگرها

11.حسگر وضعیت دریچهٔ گاز

دور موتور و وضعیت دریچهٔ گاز ورودیهای مهم مدول کنترل الکترونیکی اند(شکل 6)مدول کنترل الکترونیکی با اطلاع از وضعیت دریچهٔ گاز می تواند جریان سوخت را با جریان هوا متناسب سازد.در این صورت موتور مخلوط هوا-سوخت مناسبی دریافت می کند.وضعیت دریچهٔ گاز برای کنترل دور آرام والگوهای تعویض دنده در جعبه دنده های خودکار نیز اهمیت دارد

Continue reading