منوی اصلی

روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک فرمان

آیامیدانیدبه موجب گردش فرمان به مرورزمان دراثراستحکاک درون جعبه فرمان براده ایجاد میشودو

باعث خرابی وتولیدصدامیگرددوفقط درصورت روشن بودن خودروباگردش فرمان میتوان

توسط دستگاه براده راتخلیه کرد؟

دستگاه شستشو و تعویض روغن جعبه فرمان هیدرولیک

ادامه‌ی خواندن

کانال تلگرام مکانیک یار

Telegram_logo.svg

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با قالب سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
کجت مکانیک یار

gaget

تبلیغات
[LayerSliderWP] Slider not found