منوی اصلی
آمار سایت
نوبت دهی
Please wait...

سرویس انژکتور

چراسرویس انژکتور

سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی(انژکتور)

آیا می دانید : علت تشکیل رسوبات در سیستم سوخت رسانی چیست؟
1) پسمانده سوخت                                  2)تنظیم نبودن و عیوب مکانیکی موتور

3) احتراق ناقص                                       4) فیلتر هوا ی نا مناسب

Continue reading